BOARD OF TRUSTEES
President: Shri. Ashwinbhai M. Mehta
Managing Trustee: Shri. Umeshbhai Sanghvi
Executive Trustee: Shri. Apurvabhai R. Patel
Trustee: Shri. Anujbhai Arvind Pakvasa
Shri. Girishbhai Maganlal Dresswala
Shri. Hitenbhai Pravin Shah
Shri. Narendrabhai Mafatlal Mehta
Dr. Rashmikant D. Gardi
Shri. Shamik Shirish Dave
Smt. Bhowli Nikhil Shah
Smt. Gopi Hiten Shah
Smt. Pearly Ketan Salot
Shri. Janardanbhai Anujbhai Pakvasa
Shri. Mukesh Maganlal Doshi